Friday, May 9, 2014

                                                                     ఎప్పుడొస్తావు ............ 

నా ప్రియమైన సహచర్యమా ,

                   ఎప్పుడొస్తావు ......... 

               చల్లని పిల్లగాలి తిమ్మెర లా ..... 

                వేణువు  నాదం లా ............. 

                నన్ను గుండెలకు ప్రేమగా హత్తుకునే నేస్తమా నీ  ఆగమనం ఎప్పుడు 

               నీ కోసమే ఈ ఎదురుచూపు 
  
               ఎలా ఉంటావు నువ్వు ... 

నన్ను నీ పథం లోకి ఎప్పుడు తీసకేళతావు  .. 

 వసంత కాలం లో తీయని కోయిల గళాన్ని ఆస్వాదిస్తూ కమ్మని కబుర్లు చెప్పుకునేదేప్పుడు ... 

ఎ భయం లేకుండా నీ హృదయం పై నిదురించేదేప్పుడు ....... 

నీ మాటే నా మాట గా నీ బాటే నా బాటగా ప్రయాణించేదెప్పుడు ....... 

నా అనే నా చిరునామా నువ్వు 

శూన్యమైన  నా జీవితానికి అర్థానివి   నువ్వు'

నీతో కలిసి జీవించాలని ఎంతో ఆశ తో  ఎదురుచూస్తున్న నీ చరణ దాసిని 

జీవనం ఒక అందమైన గీతం అయితే అందులోని పల్లవి నీ రాకతోనే మొదలవుతుంది 
...........

నీ కుటుంబం నా కుటుంబం మన కుటుంబంగా మారాలి .....

నా తుది శ్వాస నీ ఒడిలోనే ఆనందంగా విడువాలని అశిస్తూ  ...............

నా ప్రేమా ఎప్పుడొస్తావు ..................... ...............\................ 


                                                                                       ఓం సాయి రామ్