Wednesday, April 24, 2013

పాహి రామప్రభో

పాహి  రామప్రభో  పాహి రామప్రభో పాహి బద్రాద్రివై  దేహి రామప్రభో

పాహి రామప్రభో పాహి 


పాహి రామప్రభో నీ పాద పద్మాగ్నయుల నిను సేవింప భాగ్యమునిమ్ము రామప్రభో 
























No comments:

Post a Comment